PIRMOSIOS AKIMIRKOS SU

  • Atsakyk į klausimus ir įkelk nuotraukų
  • Pasirink muziką ir atsiminimų knygos išdėstymą
  • Gauk video su pirmosiomis mažylio akimirkomis
  • Pasidalink su savo draugais ir Milupa bičiuliais

Taisyklės

Taisyklės

Registruodamasis žaidimo aplikacijoje www.milupa.lt dalyvis sutinka su žemiau nurodytomis taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.

Registracija yra nemokama. Kiekvienas dalyvis gali kurti neribotą skaičių vaizdo klipų.

Įkeldamas bet kokio pobūdžio informaciją ir nuotraukas į aplikaciją www.milupa.lt, dalyvis sutinka su jos publikavimu aplikacijos galerijoje, kad turi teisę publikuoti šią medžiagą.

Jei kuris nors žaidimo aplikacijos milupa.lt naudotojas pastebi, kad šios taisyklės yra pažeistos, jo pareiga yra nedelsiant pranešti apie pažeidimą www.milupa.lt administratoriui.

Draudžiama publikuoti:

žinomų asmenų ar kitų žmonių nuotraukas be jų sutikimo;

judančias nuotraukas;

pornografinio turinio nuotraukas;

nuotraukas, kuriose tiesiogiai ar netiesiogiai vaizduojami alkoholiniai gėrimai ar tabako gaminiai;

smurtinio turinio nuotraukas.

Jei aplikacijoje arba vaizdo klipe publikuojamos aukščiau minėtos nuotraukos, jos ištrinamos be perspėjimo.

Dalyvio pridėtose fotografijose ir sukurtuose vaizdo klipuose gali būti matomi ir kiti asmenys, jei jie sutiko su fotografijų publikavimu. Įkeldamas ir publikuodamas nuotrauką, kurioje matomi kiti asmenys, dalyvis patvirtina, kad jie sutinka su nuotraukos publikavimu.

Aplikacijos milupa.lt administratorius (UAB „Nutricia“) turi teisę retušuoti dalyvio nuotraukas ar jų nepublikuoti.

Dalyvaudami žaidime dalyviai patvirtina, kad sutinka su šiomis taisyklėmis ir tuo, kad žaidimo organizatoriai ir jų paskirti asmenys gali apdoroti, saugoti ir naudoti jų duomenis duomenų bazei.

Pateikdami arba registruodami savo duomenis žaidimo dalyviai pritaria, kad duomenys bus apdorojami visą žaidimo laiką bei po žaidimo saugomi konkurso organizatorių duomenų bazėse tiek ilgai, kiek numato normatyviniai aktai.

 

Jei dalyvis aplikacijoje milupa.lt randa programavimo ar internetinio puslapio klaidų, jis turi nedelsiant informuoti apie tai aplikacijos milupa.lt administraciją (UAB „Nutricia“). Šios klaidos dalyvis negali panaudoti savo labui.